• Dialog Manželské

  Usilujeme o vzájemný dialog s našimi dětmi as Bohem života a rozvíjet originálních kostýmů pro naši rodinu.

  Čtěte více
 • Naďż˝e společnost

  Orientujeme se přitom na evangelijnďż˝ch radďż˝ch. Nďż˝ ďż˝ivotnďż˝ styl, jako manďż˝elů a rodin, se přitom samozřejmě odliďż˝uje od celibďż˝tu svobodnďż˝ch řďż˝dovďż˝ch lidďż˝. Cďż˝l je vďż˝ak stejnďż˝: Naďż˝e povolďż˝nďż˝ odhodlaně (rozhodně, energicky) ��t a cele nďż˝sledovat Krista.

  Čtěte více
 • Zvyky

  Utváříme vlastní a originální kulturu manželství a rodiny, v níž není oddělováno prožívání přirozeného a nadpřirozeného, ale vzájemně souzní.

  Čtěte více
 • Domácí svatyňka

  Jsme svědky duchovní zkušenosti: Bůh a Panna Maria jsou v domě přítomni a působí.

  Čtěte více

Srdečně vás vítáme u

Institutu Schönstattských rodin

Bůh je láska.

Stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu a povolává je k lásce.
V manželství na to dáváme odpověď.

Jsme společnost katolických manželství, které utváří svůj život na základě víry v přítomnost Krista v manželství. Uprostřed světa, v normálním všedním dnu našeho manželství a rodiny se chceme stát šťastnými a jako Maria zcela náležet Bohu. Ve spojení s ní jdeme naší cestou.

 • v manželském partnerovi, v dětech, v každém člověku nás potkává Bůh. Náš život jednoho s druhým a jednoho pro druhého je tak současně bohoslužbou.
 • Naše manželská láska je celistvá. Zahrnuje všechny roviny člověka.
 • žijeme naši víru a předáváme ji dále tím, že jako rodina vytváříme životní společenství – církev v malém.

Jako církev v malém – domácí církev – přispíváme k obnově rodiny, církve a společnosti. Pater Josef Kentenich (1885 – 1968) založil naši společnost a dal ji k dispozici církvi jako sekulární institut lidí žijících v manželství.

Aktuálně